Zespół VenaGroup

Zespół Kancelarii tworzą osoby, które zdobywały wiedzę w różnych sektorach prawa. Doświadczenie zawodowe nabyte przez kilka lat w Kancelariach Prawnych, spółkach kapitałowych oraz jednostkach administracyjnych pozwala nam obecnie, wspólnie w sposób rzetelny, profesjonalny i odpowiedzialny świadczyć na Państwa rzecz kompleksową obsługę prawną z wielu różnych dziedzin prawa.

Ewa Gryc-Zerych

Radca Prawny/Rzecznik Patentowy – Partner Spółki

 • ukończyła stacjonarne studia prawa na Uniwersytecie Wrocławskim Wydziale Prawa, Administracji i Ekonomii we Wrocławiu,
 • ukończyła aplikację sądową we Wrocławiu,
 • członek Okręgowej Izby Radców Prawnych we Wrocławiu,
 • ukończyła aplikację rzecznikowską w Warszawie,
 • posiada uprawnienia Rzecznika Patentowego,
 • członek Polskiej Izby Rzeczników Patentowych,
 • w latach 2013-2017 pełniła funkcję Vice Dziekana Dolnośląskiego Okręgu Rzeczników Patentowych,
 • ukończyła studia podyplomowe z zakresu prawa własności przemysłowej na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego,
 • występowała jako pełnomocnik przed Trybunałem Konstytucyjnym,
 • specjalizuje się w prawie cywilnym, prawie gospodarczym, prawie IT, prawie autorskim, prawie własności przemysłowej oraz prawie nieuczciwej konkurencji (patenty, wzory użytkowe/przemysłowe, znaki towarowe),
 • występuje jako pełnomocnik w postępowaniach rejestracyjnych, sądowych oraz postępowaniach spornych przed Urzędem Patentowym RP w Warszawie, European Union Intellectual Property Office w Alicante w Hiszpanii, sądem Unii Europejskiej oraz World Intellectual Property Office w Genewie w Szwajcarii,
 • na codzień doradza dużym spółkom głównie w zakresie efektywnego zarządzania prawami własności intelektualnej, ochrony technologii, wdrożeń w sektorze IT, utrzymania oraz optymalizacji praw wyłącznych,
 • współpracuje z Wrocławskim Centrum Transferu Technologii przy Politechnice Wrocławskiej,
 • w latach 2016-2020 pełniła funkcję sędziego Okręgowego Sądu Dyscyplinarnego przy OIRP Wrocław,
 • od 2018 roku wykładowca prawa własności przemysłowej i prawa autorskiego,
 • pełni rolę eksperta w wielu publikacjach prasowych z zakresu IT, nowych technologii oraz prawa własności intelektualnej. Współpracuje z redakcjami jak Dziennik Gazeta Prawna, Rzeczpospolita, Radio Wrocław, CXO, Polsat,
 • od 2020 roku członek Rady Okręgowej Izby Radców Prawnych we Wrocławiu,
 • od 2020 roku członek Krajowej Rady Radców Prawnych XI kadencji

Marta Kruk

Radca Prawny – Partner Spółki

 • ukończyła studia na Uniwersytecie Wrocławskim, wydziale Prawa, Administracji i Ekonomii we Wrocławiu,
 • członek Okręgowej Izby Radców Prawnych we Wrocławiu,
 • posiada uprawnienia radcy prawnego,
 • ukończyła studia podyplomowe z zakresu prawa zamówień publicznych na Uniwersytecie Wrocławskim pod patronatem Prezesa Urzędu Zamówień Publicznych,
 • przygotowuje rozprawę doktorską z zakresu prawa nowych technologii w Centrum Badań Problemów Prawnych i Ekonomicznych Komunikacji Elektronicznej na Wydziale Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego, 
 • specjalizuje się  w prawie IT, prawie nowych technologii, prawie ochrony danych osobowych, prawie autorskim, prawie zamówień publicznych, prawie własności intelektualnej, prawie nieuczciwej konkurencji, prawie mediów, prawie reklamy, prawie antymonopolowym ze szczególnym uwzględnieniem prawa ochrony konsumentów, a także prawie farmaceutycznym
 • brała udział w tworzeniu (współtworzenie) 2 ekspertyz prawnych dla Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów, tj. ekspertyzy farmaceutycznej dotyczącej reklamy produktów leczniczych oraz ekspertyzy prawnej dotyczącej klauzul abuzywnych,
 • reprezentuje Klientów Kancelarii jako pełnomocnik w postępowaniach sądowych we wszystkich instancjach,
 • ma doświadczenie w obsłudze wiodących na rynku polskim spółek z branży IT oraz turystycznej,
 • od wielu lat skutecznie doradza przedsiębiorcom w tworzeniu, udostępnianiu oraz wdrożeniach oprogramowania i aplikacji, a także zastosowaniu nowych technologii w przedsiębiorstwach z poszanowaniem prawa do prywatności,
 • w zakresie prawa własności intelektualnej oraz prawa farmaceutycznego doradzała fundacji w projekcie naukowo-badawczym dotyczącym możliwości przeprowadzenia terapii eksperymentalnej, tj. procedury „compassionate use” w ramach transferu technologii z wykorzystaniem komórek macierzystych,
 • prowadzi szkolenia z zakresu prawa danych osobowych oraz ochrony prywatności, prawa telekomunikacyjnego, prawa świadczenia usług drogą elektroniczną, prawa własności intelektualnej, prawa nieuczciwej konkurencji oraz prawa reklamy,
 • pełni rolę eksperta w wielu publikacjach prasowych z zakresu IT, nowych technologii oraz prawa własności intelektualnej. Współpracuje z redakcjami jak Dziennik Gazeta Prawna, Rzeczpospolita, Radio Wrocław, CXO,
 • od roku 2016 pełni funkcję Rzecznika Prasowego Okręgowej Izby Radców Prawnych we Wrocławiu,
 • od roku 2020 pełni funkcję Przewodniczącej Komisji ds. Promocji Zawodu, Komunikacji i Mediów przy OIRP Wrocław

Agnieszka Winowska-Żmijewska

Radca Prawny

 • ukończyła stacjonarne studia prawa na Uniwersytecie Wrocławskim Wydziale Prawa, Administracji i Ekonomii we Wrocławiu,
 • ukończyła aplikację radcowską we Wrocławiu w 2006r.,
 • w 2006r. wpisana na listę radców prawnych OIRP Wrocław,
 • specjalizuje się w prawie cywilnym, prawie gospodarczym, prawie zamówień publicznych,  prawie podatkowym, bankowym oraz prawie rodzinnym,
 • występuje jako pełnomocnik w postępowaniach sądowych.
 • prawo medyczne, w tym zakładanie i pełna obsługa podmiotów leczniczych

Katarzyna Paprzycka

Rzecznik Patentowy

 • ukończyła stacjonarne studia magisterskie na kierunku Biotechnologia na Wydziale Chemicznym Politechniki Wrocławskiej,
 • w 2006r. ukończyła podyplomowe studia prawa własności przemysłowej na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego,
 • w 2009r. ukończyła aplikację rzecznikowską,
 • członek Polskiej Izby Rzeczników Patentowych,
 • współprowadzi Ośrodek Informacji Patentowej we Wrocławiu,
 • występuje jako pełnomocnik przed Urzędem Patentowym RP w sprawach dotyczących uzyskiwania i utrzymywania ochrony praw wyłacznych krajowych i zagranicznych (znaki towarowe, wzory przemysłowe, wzory użytkowe oraz wynalazki).

Agnieszka Gołębiowska-Duda

Radca Prawny

 • ukończyła stacjonarne studia prawa na Uniwersytecie Wrocławskim Wydziale Prawa, Administracji i Ekonomii we Wrocławiu,
 • ukończyła studia podyplomowe z zakresu zarządzania na Uniwersytecie Ekonomicznym we Wrocławiu – Wydział Gospodarki Narodowej,
 • ukończyła menedżerskie studia podyplomowe z zakresu obsługi i wykorzystania funduszy unijnych na Uniwersytecie Ekonomicznym we Wrocławiu – Wydział Zarządzania i Informatyki,
 • doświadczenie zawodowe zdobywała między innymi w Kancelarii Prawniczej Domański Zakrzewski Palinka sp. k. w Warszawie,
 • ukończyła aplikację radcowską,
 • członek OIRP we Wrocławiu,
 • specjalizuje się w wykonywaniu obowiązków informacyjnych przez spółki publiczne, prawie spółek handlowych, prawie ubezpieczeniowym, prawie podatkowym, prawie pracy oraz postępowaniu egzekucyjnym.

Kamila Mielczarek-Malon

Radca Prawny

 • radca prawny wpisana na listę w Okręgowej Izbie Radców Prawnych we Wrocławiu;
 • absolwentka stacjonarnych studiów prawa na Wydziale Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego;
 • coroczna stypendystka stypendium Rektora dla najlepszych studentów;
 • ukończyła kurs prawniczego języka angielskiego organizowany przez Pracownię Nauczania Prawa w Językach Obcych przy Wydziale Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego, biegle włada językiem angielskim w mowie i piśmie;
 • drogę zawodową rozpoczynała od pracy m.in. w jednej z wrocławskich kancelarii prawnych, specjalizującej się w prawie cywilnym, należącej do tzw. Wielkiej Czwórki kancelarii prawnej trudniącej się obsługą spółek handlowych oraz jednostek samorządu terytorialnego;
 • dodatkowe doświadczenie zdobywała w ramach zatrudnienia w USA, w jednej ze spółek giełdowych prawa amerykańskiego;
 • w czasie studiów będąc członkiem Uniwersyteckiej Poradni Prawnej we Wrocławiu, sporządzała porady prawne z zakresu prawa cywilnego;
 • w Kancelarii zajmuje się m.in. opiniowaniem projektów dla podmiotów giełdowych z zakresu prawa własności przemysłowej oraz prawa farmaceutycznego, monitoruje krajowy oraz zagraniczny rynek praw własności przemysłowej, przygotowuje projekty wniosków, wezwań i innych pism z zakresu prawa własności przemysłowej do urzędów oraz podmiotów prawnych krajowych, zagranicznych oraz międzynarodowych, sporządza projekty pozwów, wniosków i dalszych pism w postępowaniach sądowych, sporządza projekty umów, tłumaczeń, opinii i analiz prawnych m.in. z zakresu własności przemysłowej, prawa farzmaceutycznego, prawa cywilnego, jest odpowiedzialna za bieżący kontakt z podmiotami krajowymi, zagranicznymi oraz międzynarodowymi.