Własność przemysłowa

Kompleksowe doradztwo w zakresie doboru oznaczeń firmy, tworzenie strategii ochrony praw wyłącznych t.j. wynalazki, znaki towarowe, wzory użytkowe, wzory przemysłowe, oznaczenia geograficzne, oznaczenia handlowe. Przygotowanie wezwań o zaniechanie naruszenia praw wyłącznych oraz obrona przed zarzutami naśladownictwa. Przygotowywania analiz i raportów i opinii z zakresu podobieństwa produktów i oznaczeń. Postępowania przed Sądem w sprawach ustalenia i ochrony praw własności przemysłowej oraz przed Urzędem Patentowym i EUIPO w sprawie obrony lub unieważnienia praw wyłącznych konkurencji.