Prawo procesowe

Zastępstwo przed Sądami wszystkich instancji oraz w postepowaniach spornych przed Urzędem Patentowym w Warszawie. Polskim i zagranicznym przedsiębiorcom oferujemy również zastępstwo procesowe przed sądem wspólnotowym t.j. XXII Wydział SO w Warszawie do spraw naruszeń unijnych znaków towarowych i wzorów przemysłowych.