Prawo IT

Przygotowywanie umów z zakresu tworzenia oprogramowania, kompleksowa obsługa kontraktów wdrożeniowych, obsługa kontraktów utrzymania oprogramowania standardowego i dedykowanego, umowy licencyjne, doradztwo i nadzór prawny nad realizacją umów udostępniania oprogramowania w modelu Software-As-A-Service SAAS oraz hostingu w modelu Service Level Agreement SLA, dochodzenie roszczeń, w tym kar umownych z tytułu wadliwie świadczonych usług.