Prawo autorskie i nieuczciwa konkurencja

Zwalczanie naruszeń osobistych i majątkowych praw autorskich, projekty i opiniowanie umów o przeniesienie autorskich praw majątkowych, licencje, transfer praw, zabezpieczenia, dochodzenie roszczeń z tytułu naruszenia takich praw.

Kwestie naśladownictwa produktów i oznaczeń, nieuczciwa reklama, rozpowszechnianie nieprawdziwych lub wprowadzających w błąd informacji, naruszenie zakazu konkurencji, ocena zagrożeń interesów przedsiębiorcy oraz ryzyka wprowadzania w błąd, prawna i praktyczna analiza porównawcza oznaczeń, procesy sądowe.