Zespół VenaGroup

Zespół Kancelarii tworzą osoby, które zdobywały wiedzę w różnych sektorach prawa. Doświadczenie zawodowe nabyte przez kilka lat w Kancelariach Prawnych, spółkach kapitałowych oraz jednostkach administracyjnych pozwala nam obecnie, wspólnie w sposób rzetelny, profesjonalny i odpowiedzialny świadczyć na Państwa rzecz kompleksową obsługę prawną z wielu różnych dziedzin prawa.

Ewa Gryc-Zerych

Radca Prawny/Rzecznik Patentowy – Partner Spółki

 • ukończyła stacjonarne studia prawa na Uniwersytecie Wrocławskim Wydziale Prawa, Administracji i Ekonomii we Wrocławiu,
 • ukończyła aplikację sądową we Wrocławiu,
 • w 2005r. wpisana na listę radców prawnych OIRP Wrocław,
 • ukończyła aplikację rzecznikowską w Warszawie,
 • posiada uprawnienia Rzecznika Patentowego,
 • członek Polskiej Izby Rzeczników Patentowych,
 • w latach 2013-2017 pełniła funkcję Vice Dziekana Dolnośląskiego Okręgu Rzeczników Patentowych,
 • ukończyła studia podyplomowe z zakresu prawa własności przemysłowej na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego,
 • występowała jako pełnomocnik przed Trybunałem Konstytucyjnym,
 • specjalizuje się w prawie cywilnym prawie gospodarczym, prawie autorskim, prawie własności przemysłowej oraz prawie nieuczciwej konkurencji (patenty, wzory użytkowe/przemysłowe, znaki towarowe),
 • występuje jako pełnomocnik w postępowaniach sądowych oraz postępowaniach spornych przed Urzędem Patentowym RP w Warszawie oraz EUIPO w Alicante w Hiszpanii.

Marta Kruk

Radca Prawny – Partner Spółki

 • ukończyła studia na Uniwersytecie Wrocławskim, wydziale Prawa, Administracji i Ekonomii we Wrocławiu,
 • członek Okręgowej Izby Radców Prawnych we Wrocławiu,
 • posiada uprawnienia radcy prawnego,
 • ukończyła studia podyplomowe z zakresu prawa zamówień publicznych na Uniwersytecie Wrocławskim pod patronatem Prezesa Urzędu Zamówień Publicznych,
 • ma doświadczenie w obsłudze wiodących na rynku polskim spółek z branży IT,
 • specjalizuje się  w prawie IT, prawie ochrony danych osobowych, prawie autorskim, prawie zamówień publicznych, prawie własności intelektualnej, prawie nieuczciwej konkurencji, prawie mediów, prawie reklamy, prawie antymonopolowym ze szczególnym uwzględnieniem prawa ochrony konsumentów, a także prawie farmaceutycznym
 • brała udział w tworzeniu (współtworzenie) 2 ekspertyz prawnych dla Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów, tj. ekspertyzy farmaceutycznej dotyczącej reklamy produktów leczniczych oraz ekspertyzy prawnej dotyczącej klauzul abuzywnych,
 • reprezentuje Klientów Kancelarii jako pełnomocnik w postępowaniach sądowych we wszystkich instancjach,
 • prowadzi szkolenia dla przedsiębiorców z zakresu prawa ochrony danych osobowych, prawa telekomunikacyjnego, prawa świadczenia usług drogą elektroniczną, prawa własności intelektualnej oraz prawa nieuczciwej konkurencji, w tym reklamy.

Agnieszka Winowska-Żmijewska

Radca Prawny

 • ukończyła stacjonarne studia prawa na Uniwersytecie Wrocławskim Wydziale Prawa, Administracji i Ekonomii we Wrocławiu,
 • ukończyła aplikację radcowską we Wrocławiu w 2006r.,
 • w 2006r. wpisana na listę radców prawnych OIRP Wrocław,
 • specjalizuje się w prawie cywilnym, prawie gospodarczym, prawie zamówień publicznych,  prawie podatkowym, bankowym oraz prawie rodzinnym,
 • występuje jako pełnomocnik w postepowaniach sądowych.

Katarzyna Paprzycka

Rzecznik Patentowy

 • ukończyła stacjonarne studia magisterskie na kierunku Biotechnologia na Wydziale Chemicznym Politechniki Wrocławskiej,
 • w 2006r. ukończyła podyplomowe studia prawa własności przemysłowej na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego,
 • w 2009r. ukończyła aplikację rzecznikowską,
 • członek Polskiej Izby Rzeczników Patentowych,
 • współprowadzi Ośrodek Informacji Patentowej we Wrocławiu,
 • występuje jako pełnomocnik przed Urzędem Patentowym RP w sprawach dotyczących uzyskiwania i utrzymywania ochrony praw wyłacznych krajowych i zagranicznych (znaki towarowe, wzory przemysłowe, wzory użytkowe oraz wynalazki).

Agnieszka Gołębiowska-Duda

Radca Prawny

 • ukończyła stacjonarne studia prawa na Uniwersytecie Wrocławskim Wydziale Prawa, Administracji i Ekonomii we Wrocławiu,
 • ukończyła studia podyplomowe z zakresu zarządzania na Uniwersytecie Ekonomicznym we Wrocławiu – Wydział Gospodarki Narodowej,
 • ukończyła menedżerskie studia podyplomowe z zakresu obsługi i wykorzystania funduszy unijnych na Uniwersytecie Ekonomicznym we Wrocławiu – Wydział Zarządzania i Informatyki,
 • doświadczenie zawodowe zdobywała między innymi w Kancelarii Prawniczej Domański Zakrzewski Palinka sp. k. w Warszawie,
 • ukończyła aplikację radcowską,
 • członek OIRP we Wrocławiu,
 • specjalizuje się w wykonywaniu obowiązków informacyjnych przez spółki publiczne, prawie spółek handlowych, prawie ubezpieczeniowym, prawie podatkowym, prawie pracy oraz postępowaniu egzekucyjnym.

Joanna Czerwik

Prawnik/Aplikant Rzecznikowski

 • ukończyła stacjonarne studia prawa na Uniwersytecie Wrocławskim Wydziale Prawa, Administracji i Ekonomii we Wrocławiu,
 • ukończyła stacjonarne studia administracji na Uniwersytecie Wrocławskim Wydziale Prawa, Administracji i Ekonomii we Wrocławiu,
 • jest członkiem Polskiej Izby Rzeczników Patentowych,
 • odbywa aplikację rzecznikowską w Warszawie,
 • zdała międzynarodowy egzamin z j.angielskiego TOLES (Test of Legal English Skills) uzyskując certyfikat TOLES HIGHER,
 • specjalizuje się w prawie własności przemysłowej, nieuczciwej konkurencji, prawie autorskim, prawie farmaceutycznym oraz prawie egzekucji,
 • w Kancelarii zajmuje się opiniowaniem umów, sporządzaniem pozwów i pism procesowych, przygotowaniem opinii, przeprowadzaniem badania zdolności rejestracyjnej znaków towarowych i wzorów przemysłowych, tłumaczeniami, obługą postępowań spornych krajowych i zagranicznych oraz kontaktami z urzędami i Sądami.

Martyna Mielniczuk

Prawnik/Aplikant Radcowski

 • Absolwentka stacjonarnych studiów prawa na Wydziale Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego. W ramach pracy magisterskiej badała wtórną zdolność odróżniającą znaków towarowych w branży modowej,
 • Doktorantka w Centrum Badań Problemów Prawnych i Ekonomicznych Komunikacji Elektronicznej na Wydziale Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego,
 • Odbywa aplikację radcowską w Okręgowej Izbie Radców Prawnych we Wrocławiu,
 • Ukończyła kurs prawniczego języka angielskiego organizowany przez Pracownię Nauczania Prawa w Językach Obcych przy Wydziale Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego,
 • Zdobywała doświadczenie m.in. jako asystentka radców prawnych w jednej z wrocławskich kancelarii zajmującej się obsługą podmiotów gospodarczych oraz sporządzając porady prawne jako wolontariusz Uniwersyteckiej Poradni Prawnej we Wrocławiu,
 • Coroczna stypendystka stypendium Rektora dla najlepszych studentów,
 • Biegle włada językiem angielskim, włoskim i hiszpańskim,
 • Specjalizuje się w prawie cywilnym, prawie własności intelektualnej oraz prawie ochrony danych osobowych,
 • Sporządza projekty pozwów i innych pism procesowych, przygotowuje projekty opinii i analiz prawnych, a także dokumentację dotyczącą przetwarzania danych osobowych, przeprowadza badania zdolności rejestracyjnej znaków towarowych, zajmuje się tłumaczeniami, obsługą postępowań spornych krajowych i zagranicznych, kontaktami z sądami oraz organami państwowymi i opiniowaniem umów.

Aleksandra Nowak

Prawnik/Aplikant Radcowski

 • Absolwentka stacjonarnych studiów prawa na Wydziale Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego. W ramach pracy magisterskiej zajmowała się problematyką roszczeń odszkodowawczych z tytułu wrongful life, wrongful birth i wrongful conception,
 • Doktorantka w Zakładzie Prawa Cywilnego i Prawa Międzynarodowego Prywatnego na Wydziale Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego,
 • Odbywa aplikację radcowską w Okręgowej Izbie Radców Prawnych we Wrocławiu,
 • Zdała międzynarodowy egzamin z j.angielskiego TOLES (Test of Legal English Skills) uzyskując certyfikat TOLES ADVANCED,
 • Doświadczenie zdobywała praktykując i pracując we wrocławskich kancelariach adwokackich i radcowskich zajmujących się obsługą podmiotów gospodarczych,
 • Coroczna stypendystka stypendium Rektora dla najlepszych studentów,
 • Biegle włada językiem angielskim oraz językiem francuskim w stopniu średniozaawansowanym,
 • Specjalizuje się w szeroko pojętym prawie cywilnym. Zainteresowania badawcze obejmują prawo medyczne i prawo nowych technologii.
 • Sporządza projekty pozwów i innych pism procesowych, przygotowuje projekty opinii i analiz prawnych, zajmuje się tłumaczeniami, obsługą postępowań spornych krajowych i zagranicznych, kontaktami z sądami oraz organami państwowymi.